Privacyverklaring

In dit privacy beleid vind je informatie over ons, welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wij vinden het belangrijk dat je met een gerust gevoel jouw gegevens bij ons achter kunt laten en doen er alles aan om jouw gegevens goed te beschermen. Mocht je na het lezen toch nog vragen hebben, neem dan contact op met ons.

Dit privacy beleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Milieu Educatie Centrum de Bevelanden.

Wat zijn persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens 

MEC De Bevelanden verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten / cursussen, online promoties, evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderszins contact hebben. Bijvoorbeeld die zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ons reserveringssysteem of die bij ons werkzaam zijn als vrijwilliger.

MEC De Bevelanden verzamelt de verschillende persoonsgegevens via inschrijving. Een contact met MEC De Bevelanden kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier op www.mecdebevelanden.nl, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of via social media.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboorteplaats- en datum, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres);
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief)


Voor bestuursleden en personeel verzamelen we de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres);
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief)
  • Kopie ID
  • BSN nummer

MEC De Bevelanden verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.
  • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.
  • Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

Alle communicatiekanalen die MEC De Bevelanden gebruikt vallen onder ons Privacybeleid. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op onze website abonneren op nieuwsbrief. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Aan sommige groepen wordt 1 x per jaar gevraagd of de persoonsgegevens nog in het bestand mogen staan.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben.

Andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookieverklaring

MEC De Bevelanden gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. MEC De Bevelanden maakt gebruik van google analytisch. Je kunt je afmelden van cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over MEC De Bevelanden via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan info@mecdebevelanden.nl. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van ons Privacybeleid meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via info@mecdebevelanden of 0113-252628.

Wijzigingen Privacybeleid

MEC De Bevelanden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Wij adviseren je dit beleid met regelmaat te lezen. De meest recente versie staat op onze website.

 

Goes, herzien maart 2020