Partners

MEC De Bevelanden werkt voor het verwezenlijken van haar doelstellingen nauw samen met andere organisaties. Zo maken wij onder andere deel uit van de samenwerkende Zeeuwse NME-centra:

Partners:

      
 
 

Overige lokale partners waarmee wij regelmatig samenwerken: