Natuurouders

Natuuronderwijs met het meeste effect wordt ter plekke gegeven, in de natuur zelf. Het doel van natuur- en milieu-onderwijs is het aankweken van een positieve grondhouding ten aanzien van natuur en milieu, te beginnen in de eigen omgeving. Dit wordt het beste bereikt door de kinderen buiten, in de natuur zelf ervaringen te laten opdoen. In de directe schoolomgeving, bij een drinkput in de buurt, een nabijgelegen natuurgebied, of gewoon op een dijk. Veel van het hierbij aangeboden lesmateriaal is hier ook op gericht.

Belemmeringen

Het kan voor een leerkracht een probleem zijn om alleen met de hele groep op stap te gaan. Zeker wanneer er sprake is van grote groepen. De veiligheid tijdens de fiets- of wandeltocht naar het gebied en de concrete organisatie van het veldwerk vormen vaak een belemmering. Om dit probleem te ondervangen worden in veel gemeentes in Nederland schoolgidsencursussen gegeven of natuurouders opgeleid.

Natuurouder nieuwsbrief

Speciaal voor de natuurouders verschijnt er een digitale nieuwsbrief.
Vraag hem hier aan: www.nmezeeland.nl

Handboek Natuurouders

Voor de natuurouders heeft MEC De Bevelanden de nodige informatie op een rijtje gezet. Klik op de onderstaande link voor het naslagwerkje "Handboek natuurouders".

>PDF Handboek natuurouders