Zwerfafval groep 7/8

In een serie van 3 gastlessen van elk 1 tot 1,5 uur leren leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen wat de gevolgen van zwerfafval zijn. Ze ontdekken dat er waardevolle materialen in afval zitten en hoe je die opnieuw kunt gebruiken.

Lesactiviteiten

In de lessen wordt het thema zwerfafval en plastic soep op een creatieve manier behandeld. De kinderen gaan zelf inzamelen en hergebruiken. De leerlingen gaan:

 • Oplossingen voor afval beoordelen.

 • Onderzoeken wanneer materiaal recyclebaar is.

 • Verpakking beoordelen op duurzaamheid.

 • Een onderzoekje doen naar soortelijk gewicht.

 • Informatie in een tabel opzoeken.

 • Zelf een cirkel met middelpunt tekenen zonder passer.

 • Wielen maken, die goed kunnen rollen.

 • Hun eigen creativiteit gebruiken.

Gastles 1

De leerlingen krijgen uitleg over het doel van de lessen. Ze leren over afval en wat daarmee gebeurt. Ze leren over ‘de ladder van Lansink’ en doen een proefje waarmee ze ontdekken hoe je gemengd plastic kunt scheiden. Ze maken een begin van het werkstuk.

Gastles 2

De leerlingen leren over de gevolgen van zwerfafval en de problematiek van de oceaansoep. Ze leren hoe dat beter kan. In deze les gaat het vooral om creativiteit: leerlingen ontwerpen en maken een afvalwagen van ingezameld afvalmateriaal. De wagens worden getest op vorm en kleur, of hij goed kan rijden en of de wagen demontabel en recyclebaar is.

Gastles 3

We houden een opruimactie in de buurt van school. MEC De Bevelanden stelt hesjes, knijpers en handschoenen beschikbaar. Als school verkent u van tevoren de hotspots (plekken waar veel zwerfafval ligt). Ter introductie van de opruimactie vertelt de gastdocent over afbraaktijden en het belang van een schone omgeving. Na afloop sorteren we het gevonden afval.

Kosten

De kosten van de gastlessen worden betaald vanuit “Schoon Zeeland” een samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten en de NME-centra.

Voorwaarden

 • Gebruik van handenarbeidlokaal of ruimte waar de leerlingen kunnen/mogen knutselen

 • Aanwezigheid en ondersteuning van de groepsleerkracht tijdens de gastles

 • Maximaal groepsgrootte: 30

 • Kinderen zamelen van tevoren afvalmateriaal in en nemen dit mee naar de eerste gastles

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact met ons opnemen. We maken dan samen met u een planning.